Image

PROGRAMMA 18 januari 2018

10.00 uur Simon Broersma

Opening door dagvoorzitter

Foto van spreker

10.10 uur Inge Philips

Lessons Learned over Cyberaanvallen

Inge Philips, uitgeroepen tot ICT Personality 2017, schetst de ontwikkelingen in cyber security, plaatst het in de goede context en gaat in op de actuele dreiging.
Simon Broersma

10.50 uur Jaco van Duivenboden

Bouwstenen voor vertrouwen

De wet- en regelgeving rondom het uitwisselen van gegevens is grotendeels op orde. Maar hoe krijgt de burger vertrouwen? En, wat is het uiteindelijke doel van het uitwisselen van alle gegevens?

Foto van spreker

11.20 uur Pauze

Foto van spreker

11.45 uur Wilbert Tomesen

Algemene verordening gegevensbescherming

Hoe bent u in uw organisatie aan de slag met de opgaven die voortkomen uit de AVG? Wat valt er te leren van elkaars ervaringen? Wat voor impact heeft het nieuwe juridische kader op uw omgeving? De AVG en de implementatie hiervan wordt toegelicht door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Foto van spreker

12.20 uur Lunch

Foto van spreker

13.15 uur

SESSIERONDE 1

1 PRIVACY: Het Privacy-dashboard en de noodzaak om privacy te garanderen

Marc van Lieshout geeft uitleg over de noodzaak om privacy te garanderen wanneer je deelnemers vraagt om hun gezondheidsdata te delen. Tijdens een pilot met het privacy-dashboard voor zwangere vrouwen in Noord Holland is veel kennis vergaard over de verwachtingen van de deelnemers.

Marc van Lieshout, senior Scientist TNO en directeur Privacy & Identity Lab

2 SECURITY: De praktische toepassing van blockchain

Van Blockchain wordt gesteld dat het de grootste technologische innovatie is sinds de komst van het Internet. Maar wat zijn de consequenties voor de techniek, de gebruikte processen en de wet- en regelgeving in de zorg? Niemand kon het ons vertellen.
Voor het antwoord op deze vragen hebben we er niet voor gekozen een dikke beleidsnotitie te schrijven, maar we hebben gekozen voor een praktische aanpak en het maken van een werkende oplossing MijnZorg Log aan de hand van een praktijkcasus van Appie: van denken naar doen! Winnaar ICT-award 2017

Idius Felix, adviseur innovatie Zorginstituut Nederland & Jeroen van Megchelen, directeur Ledger Leopard


3 PRAKTIJK:  Bent u goed voorbereid op een cyberincident?

Hoe kwetsbaar is uw organisatie bij een cyberaanval? Wat moet u doen of vooral niet doen als dit onheil u treft? Hoe handelt u onder hoogspanning? In deze workshop delen de sprekers hun ervaringen met u en geven praktische tips hoe u uw organisatie goed kunt voorbereiden op een cyberincident en de gevolgen hiervan. Op naar een weerbare organisatie!

Eelco Stofbergen, Thought Leader Cybersecurity bij ICT-dienstverlener CGI en Nienke van den Berg, directeur van Z-CERT, het Computer Emergency Response Team voor de zorgsector

4 PRAKTIJK:  Cybersecurity en psychologie

Hoffmann ontwikkelde een model voor gedragsverandering. Dit model helpt organisaties om het gedrag van hun medewerkers daadwerkelijk (cyber)veilig te maken. Dit gaat dus verder dan awareness! Het model bekijkt gedrag vanuit de psychologie en onderzoekt waarom gewenst gedrag nu nog niet optreedt. Deze aanpak leidt tot interventies op maat. Het Hoffmann 3x3 model laat zien dat mens, techniek en organisatie een dynamisch samenspel zijn. Hoewel het een complexe interactie is, vergroot deze visie de mogelijkheden om organisaties (cyber)veiliger te maken enorm. In deze presentatie zal dit model aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden worden toegelicht.

Esther Spaans, Sociaal psycholoog Cybersecurity bij Hoffmann Bedrijfsrecherche BV

Marc van Lieshout Idius Felix en Jeroen van Megchelen Eelco Stofbergen Nienke van den Berg Esther Spaans Foto van spreker

14.30 uur

SESSIERONDE 2

1 PRIVACY: Meldplicht bij datalekken

Datalekken. Ze zijn niet meer weg te denken uit het nieuws. En ze kunnen grote schade toebrengen aan uw organisatie en patiënten, zeker als er gevoelige gezondheidsinformatie op straat komt te liggen. Maar hoe ga je er mee om? Bernold Nieuwesteeg promoveert op cyber security en datalekken en gaat onder andere in op de volgende vragen: Wat zou je cybersecuritystrategie moeten zijn? Is voorkomen beter dan genezen? En wat zijn de juridische verplichtingen als je een datalek hebt? 

Bernold Nieuwesteeg, promovendus over cyber security, Erasmus Universiteit 


2 SECURITY: Governance en digitale veiligheid

Wie is er op welk moment verantwoordelijk voor gegevens? Moeten bedrijven die hun digitale beveiliging slecht op orde hebben aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid als zij gehackt worden? En, moeten ze ook  vervolgd worden? Michel van Eeten geeft zijn visie en beantwoordt uw vragen.

Prof. Dr. Michel van Eeten, hoogleraar Governance van cyber security, TU Delft3 PRAKTIJK: 
Privacy & security en toch de patiënt centraal stellen, kan dat?

We willen dat zorgdata niet zomaar op straat komen te liggen en de privacy van de patiënt te allen tijde gewaarborgd is. Dat zorgverleners data bijhouden en uitwisselen over de kwaliteit van hun verrichtingen en dat zorgverzekeraars goed geïnformeerd zorg inkopen. Om dit allemaal te kunnen doen, bewegen er binnen de zorgsector heel veel data van de ene plek naar de andere. Hoe houdt je dat veilig met voldoende privacy waarborgen? Hoe ga je om met de BSN-bottleneck? Hoe houd je het allemaal werkbaar?  Een praktijkverhaal!

Udo Pijpker, CIO MRDM en Eric Hans Eddes, MD, PhD, gastro-intestinaal chirurg bij het Deventer Ziekenhuis en directeur van Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)

Bernold Nieuwesteeg Michel van Eeten Udo Pijpker Eric Hans Eddes Foto van spreker

15.30 uur Ain Aaviksoo

The Estonia Experience

Wist u dat Estland de meest geavanceerde digitale samenleving van de wereld is? Dat de Estse inwoners beschikken over één chipkaart die toegang biedt tot overheidsportalen, en die verder ook dienst doet als rijbewijs, ID-kaart, ov-kaart, bibliotheekpasje, en zelfs als klantenkaart van winkelketens? Voor de Estse inwoners is het leven in een digitale maatschappij de gewoonste zaak van de wereld. Deputy Secretary General for E-Services and Innovation bij het Ministerie van Sociale Zaken, Ain Aaviksoo, vertelt.

Foto van spreker

16.15 uur Einde

Foto van spreker